Hraní

  • Neděle 26.3. (5. postní), budeme zpívat na mši v 10 hodin (Karel T.)
  • Sobota 8.4. (nebo neděle 9.4.) – na Velikonoční vigílii – pro zájemce, kteří by se chtěli připojit ke společnému zpěvu
  • Neděle 9.4. – neděle Božího hodu velikonočního na mši v 10 hodin – naše „hlavní“ velikonoční služba
  • Sobota 24.6. v 11 hodin v Brně při slibech Jana Rozsypálka – Palečka a Josefa Převora